Els nostres serveis

Gestió de cuina

Traslladem el nostre compromís social fins a la gestió de cuina

Gestió educativa

Activitats lúdiques de caire formatiu

Activitats extraescolars

Una part fonamental en la formació educativa dels més petits

Casals d’estiu

L’educació dels més petits no s’atura quan acaba l’escola


L’educació en els valors universals i la interrelació amb l’entorn natural, social i cultural proper

Formar i educar

El “lleure educatiu” és un espai idoni per a continuar desenvolupant la relació amb l’entorn i l’adquisició d’hàbits responsables per part dels més menuts; això s’aconsegueix amb l’educació en valors universals com son la llibertat, la igualtat, la justícia, la dignitat i la solidaritat.


El nostre menú mensual

Ecològic, sostenible i de proximitat

Implantem a les Escoles una cuina ecològica, sostenible i de proximitat en consonància amb el nostre compromís social de potenciar valors i hàbits saludables.


Responsabilitat social corporativa

Socialment responsables

Els nostres valors de responsabilitat social corporativa els portem a terme amb la col·laboració que mantenim amb la organització Amics de la Gent Gran que té com a missió millorar la qualitat de vida de les persones grans.

Telèfon: 93 276 81 14
Fax: 93 353 98 52
C/ Pla de Fornells, 29 local
08042 Barcelona